Our Shop

Yn ogystal â storio hanfodion y cwpwrdd gegin, mae’r siop yn hyrwyddo cynnyrch lleol ac mae tyfwyr a chyflenwyr lleol yn cael eu hannog i gysylltu â ni os byddent yn hoffi i werthu eitemau drwy’r siop. Mae nwyddau organig a Masnach Deg yn cael eu cynrychioli ar y silffoedd, ac rydym yn gwerthu coffi, te a nwyddau wedi’u pobi’n lleol yn ogystal. Fedrwch archebu eich papurau newydd. Rydym yn derbyn taliadau cardiau credyd neu ddebyd.

 

In addition to store cupboard essentials, the shop promotes local produce and local growers and suppliers are being encouraged to get in touch if they would like to sell items through the shop. Fair trade and organic goods are represented on the shelves and we serve coffee, tea and local baked goods as well. Newspapers are available to order. Debit or credit card payments accepted.

Other Services We Offer

Newspaper orders

Post Office Van

Logs and kindling

Battery recycling point

Laminating

Free wi fi – use of laptop for a small charge

Llandysul Lottery

Noticeboard

Bread orders

Tea/coffee to have in or take away

Microwave

Free parking

Defibrillator

Toilet